หลังคาไม้ระแนง

หลังคาไม้ระแนง

หลังคาไม้ระแนงไม้เต็งขนาด 2×4 เมตร โครงไม้เต็งระแนงไม้สัก

หลังคาไม้ระแนง