พื้นไม้เทียม และระเบียงไม้เต็ง

ระเบียงไม้สัก

พื้นไม้เทียม และระเบียงไม้เต็ง การตกแต่งบ้านโดยใช้ระเบียงไม้มาตกแต่งมุมนั่งเล่น

ระเบียงไม้แดงเก่า
หลังคไม้ระแนง