รั้วไม้เต็ง

ระแนงบังตา

รั้วไม้เต็งการเลือกใช้ไม้เต็งขนาด 1×4นิ้วมาติดตั้งเป็นรั้วไม้ ทำให้เกิดความรู้สึกว่ารั้วไม้นี้แข็งแรง มีพลัง

ระแนงบังตา
แผงระแนงไม้เทียม