หลังคาไม้ระแนง

หลังคาไม้ระแนง

หลังคาไม้ระแนง โดยใช้โครงหลังคาเหล็ก และโครงหลังคาไม้มาติดตั้งทำเป็นโรงรถ

หลังคาไม้ระแนง