การติดตั้งกันสาดไม้ระแนง

หลังคาไม้ระแนง

การติดตั้งกันสาดไม้ระแนง โดยการเลือกใช้ไม้มาทำเป็นโครงหลังคา และติดตั้งด้วยแผ่นโพลี่คาร์บอเนต

หลังคาไม้ระแนง
ไม้ระแนงกันแดด