การจัดสวนหินให้สวยงาม

การจัดสวนโดยการปลูกหญ้า

การจัดสวนหินให้สวยงาม โดยการเลือกวางองค์ประกอบต่างๆ เช่น ก้อนหิน ต้นไม้ รั้วระแนง

การจัดสวนโดยการปลูกหญ้า