ระแนงบังตาไม้เทียมสีขาว

รั้วระแนง

ระแนงไม้เทียม ขนาด 3 นิ้ว และ ขนาด4 นิ้ว

ระแนงบังตา