ระแนงบังตาสีนํ้าตาล

รั้วระแนง

ระแนงบังตาสีนํ้าตาล เป็นระแนงบังตาวัสดุไม้เทียม

โครงเหล็กระแนงบังตา
รับติดตั้งรั้วไม้ระแนง หรือระแนงบังตาสีโอ๊ค