พื้นระเบียงไม้แดงเก่า

ระเบียงไม้แดงเก่า

การนำไม้เก่ามาทำงานไม้ ที่ใช้ในการตกแต่งจัดสวนเจ้าของบ้านควรเลือกชนิดของไม้ที่จะนำมาตกแต่ง เพื่อให้เหมาะกับชนิดของงาน