เสาเข็มหกเหลี่ยม

เสาเข็มไอ

เสาเข็มหกเหลี่ยม เป็นฐานรากของพื้นไม้เทียมสำหรับช่วยพยุงพื้นไม้เทียมไม่ให้ทรุดตัว

เสาเข็มไอ
เสาตีนช้างสำหรับระเบียงไม้