เสาตีนช้างสำหรับระเบียงไม้

เสาเข็มไอ

เสาตีนช้างสำหรับระเบียงไม้

เสาเข็มหกเหลี่ยม