ทางเดินในสวนหิน

สวนหินรอบบ่อปลา

ทางเดินในสวนหินมีการใช้เสาไม้ระแนง และแผ่นทางเดินมาช่วยในการตกแต่งเพื่อให้ทางเดินในสวนสมบูรณ์ขึ้น

สวนหินรอบบ่อปลา
ระเบียงไม้แดง