จัดสวน

ผลงาน บ้านและสวน จัดสวน

 

บ้านและสวน งานจัดสวน ส่วนใหญ่ผมจะรับงานตามบ้าน โดยเน้นการจัดสวนสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลต้นไม้ สวนส่วนใหญ่จึ่งเน้นออกมาแนวหิน หรือตกแต่งด้วยต้นไม้ที่เจริญเติมโตช้า และใบไม่ค่อยร่วง เช่นหนวดปลาดุ จันผา หมาก ปาล์ม ส่วนไม้ให้ร่มเงาจะเน้นพวก ไม่ไม่ผลัดใบ เช่น พิกุล