ฉากไม้ระแนง

ฉากไม้ระแนง

จัดสวนเล็กๆโดยตกแต่งด้วยไม้ระแนง หรือระแนงไม้ แล้วนำต้นไม้มาแขวน