หน้าแรก งานไม้ หลังคาไม้ระแนงไม้สัก

หลังคาไม้ระแนงไม้สัก

หลังคาไม้ระแนงไม้สัก ก่อนเก็บงานทาสีให้ความรู้สึกแบบธรรมชาติ

หลังคาระแนงไม้แผ่นโพลี่ตันแบบลอน
หลังคาไม้ระแนงกล้วยไม้