หน้าแรก งานไม้ หลังคาโพลี่ระแนงไม้

หลังคาโพลี่ระแนงไม้

ภาพหลังคาโพลี่ระแนงไม้เต็ง โดยใช้เสาไม้เต็งขนาดหน้า 4 นิ้ว 2เสา

พื้นระแนงไม้ และหลังคาระแนงไม้
พื้นระแนงไม้เต็ง มองมุมใก้ล