งานไม้

ผลงาน บ้านและสวน งานไม้ 

ผลงานบ้านและสวน งานไม้ เช่นระเบียงไม้ ทั้งไม้เต็งและไม้แดง หรือหลังคาระแนงไม้ โครงหลังคาไม้เลื้อย หลังคาโพลี่คาร์บอเน็ต โดยส่วนมากการทำมีทั้งใช้ไม้เก่าและไม้ใหม่ในการทำซึ่งแล้วแต่ทางลูกค้าชอบ งานบางส่วนก็เป็นการซ่อมแซมงานไม้ สำหรับงานไม้สักไม่สักที่ใช้จะเป็นไม้สักสวนป่า โดยไม้ที่นำมาใช้จะติดกะพี้ไม้ และตาไม้ ไม้ขนาก 1 นิ้วx 3นิ้ว จะผ่านการอบ และขัดไม้มาด้วย