ฉากไม้ระแนงไม้เต็ง

ไม้ระแนงบังตา

ฉากไม้ระแนงไม้เต็ง สำหรับเป็นฉากและชั้นวางต้นไม้ทำจากไม้เต็งขนาด 1/2 x 2 นิ้ว

ไม้ระแนงบังตา
ไม้ระแนงไม้เทียม เหมาะสำหรับแขวนต้นไม้เล็กๆ