ไม้ระแนงไม้เต็ง

ไม้ระแนงไม้เต็ง

ไม้ระแนงไม้เต็ง ใช้ในการตกแต่งสวน