การปูพื้นไม้ระแนง

การปูพื้นไม้ระแนง

การปูพื้นไม้ระแนง โดยใช้ไม้เทียมปูบนโครงเหล็กกล่อง

การทาสีรองพื้นสำหรับพื้นไม้เทียม