พื้นไม้เทียมสีโอ๊ค

ระเบียงไม้,พื้นไม้

การติดตั้งระเบียงบ้านโดยการเลือกใช้พื้นไม้เทียมและทาสีโอ๊ค ไม้เทียมที่ใช้จะเป็นพื้นไม้เทียมคอนวูดลายเสี่ยนแบบลบมุม

ระเบียงไม้เต็ง