การจัดสวนหิน

การจัดสวนหิน

การจัดสวนหินเพื่อลดพื้นที่การปูหญ้าให้เหลือน้อยลง การจัดสวนหินนั้นไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด

แผ่นทางเดินหินในสวนหิน