หน้าแรก ของแต่งสวน กระถางปูนตูดสอบขนาด 25x25x30 ซม

กระถางปูนตูดสอบขนาด 25x25x30 ซม

กระถางปูนเปลือยแบบลงสี ไม่เป็นตะไคร่ ทำความสะอาดง่าย

กระถางปูนตูดสอบขนาด 55x55x70 ซม