ไม้ระแนงที่เตรียมไว้

การขนย้ายไม้ระแนง

ไม้ระแนงที่เตรียมไว้ เมื่อได้ไม้ระแนงหลังจากที่คัด และตรวจสอบคุณภาพแล้ว จึงพร้อมที่จะส่งไม้ระแนงไปจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป

การขนย้ายไม้ระแนง
ห้องอบไม้ระแนงไม้สัก