การขนย้ายไม้ระแนง

การขนย้ายไม้ระแนง

การขนย้ายไม้ระแนงจำนวนมากจะต้องใช้รถในการช่วยขนย้าย

ไม้ระแนงที่เตรียมไว้