หมากเหลืองกอขนาดกลาง

หมากเหลืองกอขนาดกลาง เป็นอีกทางเลือกของต้นไมริมรั้ว ได้ทั้งสวยงาม บังสายตา และร่มเงา

ไทรเกาหลีต้นเล็ก