ติดตั้งไม้ระแนงชั้น2

ติดตั้งไม้ระแนงบนตึกสูง

การติดตั้งไม้ระแนงชั้น2 เพื่อบังแสงแดดที่ส่องเข้ามาในยามบ้าน ไม้ระแนงบังแดดที่นิยมติดจะใช้ระแนงไม้ขนาด 2 นิ้ว หรือ 3นิ้ว

ติดตั้งไม้ระแนงบนตึกสูง