โต๊ะหินโมเดิร์นสองที่นั่ง

กระถางนํ้าตกขนาดเล็ก

โต๊ะหินโมเดิร์นสองที่นั่ง

ชุดอ่างน้ำล้นแบบสวยๆ
ชุดโต๊ะหินโมเดิร์น