ชุดโต๊ะหินโมเดิร์น

กระถางนํ้าตกขนาดเล็ก

ชุดโต๊ะหินแบบโมเดิร์น เหมาะสำหรับผู้ที่รับตกแต่งสวน

โต๊ะหินโมเดิร์นสองที่นั่ง
กระถางสีสวย