กันสาดไม้ระแนง หรือ กันสาดระแนงไม้

กันสาดไม้ระแนง หรือกันสาดระแนงไม้ สำหรับพื้นที่ข้างบ้านที่มีไม่มากนัก ซึ่งยืนออกจากบ้าน ไม่เกิน 1 เมตร

หลังคาระแนงไม้ หลังคาไม้ระแนง
อ่างนํ้าล้น